Udruga zastupnika u osiguranju by Rob ERTwww.osiguranje.com.hr

Prva pomoć zastupnicima u osiguranju!

Najave
 • 1. sjednica Udruge Zastupnika u osiguranju -otvoren datum

 

Plan za 2015 godinu

Osnovati Udrugu zastupnika i posrednika u osiguranju koji će sudjelovati u stvaranju Zakona i izbora prestavnika HANFE (Hrvatske agencije za nadzor financijksih uluga). Nadam se da će se mnogi prepoznati sa ovakvom potrebom. Budući na lošu dosadašnju suradnju sa HANFOM, podijeliti ću korisne savjete i iskustvo. Ako ću ovime pomoći barem jednom zastupniku u osiguranju, učiniti ću puno.

Ovaj projekt bi trebao poboljšati odnos između HANFE i zastupnika u osiguranju. Držim da bi HANFA, izmeđuostalog trebala biti servis zastupnicima u osiguranju.

Cilj

sklopiti partnerstvo sa HANFOM i dobru suradnju na relaciji ZASTUPNIK U OSIGURANJU -HANFA, zastupnike osloboditi grča koji ne popušta... HANFA je dužna upozoravati na nepravilnosti sa obrazloženjima, kako bi se eventulane nepravilnosti promjenile u pravilnosti.

Korisnici i članovi mogu biti isključivo zastupnici u osiguranju.

Inicijator projekta: Robert Strahinić

Pitanje

Ovih dana je velika kampanja za ŽIVOTNO OSIGURANJE na HRTu. Pitanje za HANFU, jeli HRT reklamira Croatia osiguranje ili zastupa i objavljuje ponude budući da poprilično priča o osiguranju.

 

Novosti

 • 02.03.2015. - Nakon jučerašnje osnivačke Skupštine, danas je predan Zahtjev sa prilozima za upis u registar udruga i to za Udrugu: PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU "ESICHER" (PUZO "ESICHER").
 • 01.03.2015. - osnovana je Udruga PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU "ESICHER" na kojoj je Robert Strahinić jednoglasno izabran na mjesto Predsjednika Udruge sa mandatom u trajanju od 4 godine.
 • 27.02.2015 - uzrok cijelog procesa je Banner jednog osiguravajućeg društva koji nije odmah ažuriran i uklonjen sa portala nakon potpisivivanja Ugovora sa konkurencijom, za što je HANFA donjela brutalno Rješenje (koja se postavila kao meritorna) i to oduzimanje dozvole ovlaštenom Zastupniku koji nije uopće sporan u cijeloj priči. Uskoro više
 • 27.02.2015 - upućen je odgovor gdinu Matek
 • 27.02.2015 - obraćanje Hanfe, Hanfa moli da Robert Strahinić ukloni istinu koja boli sa željom da laži budu bezbolne
 • 25.02.2015 - pozivam sve zainteresirane zastupnike, savjetnike, agente....da se prijave u Klub Zastupnika osiguranja na sljedećem linku https://esicher.com/hr/
 • 18.02.2015 - Robert Strahinić je sklopio suradnju sa osiguravajućim društvima u 14 zemalja JI Europe
 • 13.02.2015 - predsjednik vijeća Hrvatske agencije za financijske usluge (HANFA) Petar-Pierre Matek upoznat da se protiv Darje Tirić vodi kazneni postupak, danas i službeno potvrđeno na Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
 • 08.02.2015 - obraćanje Vladi RH, više
 • 29.01.2015 - pokretanje i iniciranje Udruge zastupnika u osiguranju
 • 27.01.2015 - podnesena Ustavna tužba protiv HANFE

  Robert Strahinić, Udruga zastupnika u osiguranjuRobert Strahinić, podnesao je Ustavnu tužbu protiv HANFE (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, tuženik) zbog povrede prava na pravično suđenje

  budući je Upravni sud u Rijeci neopravdano odbacio dokaze kojeg je predlagao odvjetnički tim Roberta Strahinića, te je presuda utemeljena na nezakonitim dokazima,HANFA (tuženik) je u svom postupanju povrijedio tužiteljevo pravo na pošteno suđenje iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Više...

 

Planovi

 • Osnovati Udrugu za zastupnike u osiguranju, pokretanje saziva za biranje skupštine i predstavnika iz redova članova udruge
 • Tražiti volontere za rad u udruzi
 • Zaposliti minimalno jednoga pravnika ili sklopiti Ugovor sa odvjetničkim društvom koji će zastupati udrugu
 • više ...
Uskoro cijelo priopćenje o radu HANFE i Darji Tirić, te propustima Upravnog suda u Rijeci koju je vodilia pristrana sutkinja Daria Pugel u kojoj je donjela jednostranu odluku. Podsjećam da je Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFU) na Upravnom sudu nemoguće dobiti, šansa 1:100 kada pričamo o besprijekornim predmetima i činjenici da država štiti državu. Robert Strahinić, predsjednik Uprave Merci d.o.o.priča o svojoj karijeri, te je na vlastiti web www.robertstrahinic.com istaknuo svoj CV. Darja Tirić - voditeljica sektora za osiguranje koja je još iz doba Direkcije za nadzor osiguravatelja i mirno čeka mirovinu.