KRIMINAL I PROTUZAKONITO POSLOVANJE u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA)

U četvrtak 30.6.2016. u 10 sati na adresi Miramarska 24b ćemo održati javno okupljanje ispred Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA)  zbog ukazivanja na rad protiv interesa građana, te na izravnu štetu prodavača osiguranja. Želja je ukazati da se HANFA - sektor osiguranja bavi trgovinom a ne nadzorom, u konkretnom slučaju.

Javno okupljanje ću održati kao predsjednik Udruženja zastupnika u osiguranju ESICHER ispred HANFA-e, kako bih ukazao na nepravilnosti i kaznena djela (u konkretnom slučaju se radi o osobi iz sektora za osiguranje kao osobu koja radi kriminal za što postoje dokazi, podnesene su kaznene prijave itd...), te još dvije osobe, koje ću otkriti na licu mjesta na dan okupljanja, nadalje, upozorenja na protuustavne odluke HANFA-e jer donose Rješenja bez pravnog lijeka, odnosno bez mogućnosti žalbe na isti.

Govoriti ću o konkretnim stvarima i kriminalu javno, jer znam da sam u pravu i da nije kleveta.

 

 

Zaključak:

  1. Protuustavnost rada pri HANFA-i!

  2. HANFA umjesto nadzora financijskog tržišta, manipulira njime i drži monopol!

  3. Pozivanje na ostavku triju osoba HANFA-e zbog zlouporabe poožaja i ovlasti i sukoba interesa!

  4. Zaštita prodavača u osiguranju

  5. Zaštita osobnih podataka (ukazivanje na objave punim imenom i prezimenom), gdje je agencija za zasštitu osobnih podataka? Kome je u interesu da se objavljuju podaci, osim što može štetiti negativnim objavama zbog daljnjeg osobnog razvoja?

  6. Fluktuacija ljudi, prodavači u osiguranju su na meti iskorištavanja

Zainteresirani za sudjelovanje na skupu se mogu javiti na e-mail faia.esicher@gmail.com ili direktno na adresu predsjenika PUZO ESICHER robert@esicher.com.

Robert Strahinić - Esicher
Predsjednik PUZO ESICHER
Organizator i inicijator javnog okupljanja i press konferencije