Udruga zastupnika u osiguranju by Rob ERTwww.osiguranje.com.hr

Prva pomoć zastupnicima u osiguranju!

DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e, zbog krivotvorenja poslovnih isprava i računalnog krivotvorenja, zlouporabe položaja i ovlasti. Tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose, u namjeri da se oni uporabe kao vjerodostojni, ili tko takve podatke uporabi ili nabavi radi uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

Karel Van Hulle, izvor: eSicher

Regulatorni i nadzorni okvir
osiguranja u EU :inicijative i daljnja
očekivanja

Sjajni govornik, profesor Karel Van Hulle, predsjednik Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, EIOPA, potiče nadzornika HANFAu.....


Životno osiguranje "štedno" ili životno osiguranje od nezgode?


KRATKA KRONOLOGIJA DOGAĐAJAHANFA TRENIRA STROGOĆU

Nakon desetljeća uspješne suradnje, upravni postupak je iniciran predstavkom jednog osiguravajućeg društva od 05.12.2011. podnesen protiv trgovačkog društva Merci d.o.o., a ne protiv Roberta Strahinić kao fizičke osobe, kao što HANFA nameće. Navedeno osiguravajuće društvo 2011. godine prijavljuje HANFA-i, Banner (reklamu), unatoč tome što društvo Merci d.o.o. za marketing ima Ugovore sa zastupnicima istog društva, te  je za isto društvo u zadnjih 10 godina portal www.osiguranje.com.hr ostvario uspješne poslovne rezultate, čime je radio samo dobro, osiguravajuće društvo je prouzročilo miješanje HANFA-e u stvar koja uopće nije nadležna.

 

Službena osoba HANFA-e je pogodovala osiguravajućem društvu, jer je umjesto upućivanja osiguravajućeg društva na privatno rješavanje spora ili privatnu tužbu, oko "nesporazuma", neovlašteno uzela stvar u svoje ruke, te je u nedostatku materijalnih dokaza vezanih uz prodaju i "objavljivanje ponuda za osiguranje", te nedostatku činjeničnog i pravnog uporišta za pobijano rješenje, svijesno pomiješala Roberta Strahinić kao fizičku osobu sa trgovačkim društvom MERCI d.o.o. i odgovornom osobom tog društva, insinuirala, lažno indicirala i krivotvorila poslovne isprave koje nisu bile i/ili trebale biti predmet spora, čime je obmanula Upravni Sud u Rijeci, te je širu javnost i nadležna tijela dovela u zabludu. Temeljem svega navedenoga protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e, DORH je pokrenuo istragu.

 • HANFA donosi protuustavno rješenje o oduzimanju licence Robertu Strahinić iz Karlovca koji nije stranka u postupku i zabranjuje rad koji nema veze sa HANFA-om. Dokaz1

 • Službena osoba HANFA-e namjerno brka trgovačko društvo Merci d.o.o. i Roberta Strahinić kao fizičke osobe, koja nije stranka u postupku, te namjerno brka i mijenja kvalifikacije.

 • HANFA donosi brutalno rješenje Robertu Strahinić koji nije stranka u postupku, te je javno objavljen  na stranicama HANFA-e, čime je difamirala Merci d.o.o. i Roberta Strahinić, predsjednika Uprave.

 • Tek nakon donošenja protuustavnog rješenja, službena osoba HANFA-e vrši represivno i propušteno ispitivanje tvrtki o postojanju Ugovora o marketingu.

 • Robert Strahinić, predsjednik Uprave Merci d.o.o. prije podnošenja Upravnog spora traži sporazumno rješavanje nastalog nesporazuma.

 • Službena osoba HANFA-e odbija dogovoreni sastanak sa Robertom Strahinić zbog odvjetnika u pratnji. Na upit Strahinića jeli službena osoba sama, uslijedio je odgovor; da su još dvije osobe na sastanku.

 • Robert Strahinić pravodobno podiže tužbu protiv HANFA-e na Upravnom sudu u RIjeci.

 • Zakazuje se ročište.

 • PREOKRET NA ROČIŠTU; NE VODI SE VIŠE SPOR OKO BANNERA "REKLAME" i "objavljivanja ponuda", prema indicijama HANFA-e, već se tužitelj Robert Strahinić mora braniti od insinuacija i lažnih indicija, inkriminiranih dokumenata, koje je Darja Tirić-službena osoba HANFA-e krivotvorila i podmetnula Sudu. Na raspravnom ročištu službena osobe HANFA-e potvrđuje da Robert Strahinić i Merci d.o.o. od promjene djelatnosti nije prodao niti jednu policu osiguranja. Sud je odbacio dokaze kojima su opunomoćenici tužitelja Roberta Strahinić ukazivali na nevjerodostojnost dokumenata HANFA-e, sud nije dopustio iznositi obranu samog tužitelja, te je odbacio telekomunikacijsko vještačenje, i sve druge dokaze, u zapisniku koji su uvedeni i nalaze se u spisu, dok u PRESUDI nisu spomenuti.

 • Jenakost oružja, nepravda, pravda i pravo.Donošenje jednostrane PRESUDE, temeljem nevjerodostojnih dokumenata i HANFAinih indicija i insinuacija

 • Darja Tirić, službena osoba HANFA-e kazneno je prijavljena je nadležnim tijelima na (ODO ZAGREB) zbog kaznenog djela neistinitog prikazivanja neistinitog i krivotvorenog sadržaja, te je

 • Podnesena Ustavna tužba protiv protuustavnog rješenja, te zbog povrede Ustavnog prava na pošteno suđenje na Upravnom sudu u Rijeci.

AKTUALNO

 • DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e, istraga na dan 06.11.2015. još u tijeku...

 • Podnesena je tužba u Strasbourgu na Europskom sudu za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Više...

 

DOKAZI su zaštićeni, te su dostupni samo opunomoćenicima i drugim ovlaštenim tijelima. Ovlaštenje zatražiti na merci@ka.t-com.hr

 

 

 

 

 

 

DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e, zbog krivotvorenja poslovnih isprava i računalnog krivotvorenja, zlouporabe položaja i ovlasti.Objavljeno 25.10.2015.

Darja Tirić i HANFA pod istragom DORH-a
(Državnog odvjetništva Republike Hrvatske).
Darja Tirić lažirala poslovne dokumente i osramotila HANFA-u (Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga) čime je nadležno tijelo i javnost dovela u zabludu. Kaznena prijava protiv HANFA-e i Darje Tirić podnesena je još sredinom veljače ove godine, istraga još uvijek u tijeku. HANFA je temeljem insinuacija i lažnih indicija bez i jednog materijalnog i nematerijalnog valjanog dokaza oštećenom nezakonito oduzela licencu za zastupanje u osiguranju. Ovih dana oštećena strana priprema tužbu protiv HANFA-e u Strasbourgu na međunarodnom sudu za zaštitu ljudksih prava i sloboda.

 

Objavljeno 02.04.2015.
DORH je pokrenuo istragu protiv Darje Tirić, službene osobe HANFA-e, zbog krivotvorenja poslovnih isprava i računalnog krivotvorenja, zlouporabe položaja i ovlasti. Tko neovlašteno izradi, unese, izmijeni, izbriše ili učini neuporabljivim ili nedostupnim računalne podatke koji imaju vrijednost za pravne odnose, u namjeri da se oni uporabe kao vjerodostojni, ili tko takve podatke uporabi ili nabavi radi uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. Više

 

 


Stres agenata, zastupnika i posrednika u osiguranju. www.esicher.comObjavljeno 15.05.2015.
Stres na poslu i izgaranje u području osiguranja
Puno zastupnika, agenata u osiguranju je doživjelo sindrom izgaranja na poslu koji se manifestira lošim raspoloženjem pa sve do fizičkih simptoma gušenja, vrtoglavice, trnjenja ruku, preznojavanjem i niz drugih tjeskoba. Sve je to uzrok loše radne sredine i utjecaj loše upravljačke strukture koji gledaju samo profit.  Više...

 

 


 

Darja Tirić krivotvorila poslovne isprave čime je obmanula Sud te je javnost dovela u zabludu.

Darja Tirić krivotvorila poslovne isprave čime je obmanula HANFA-u, Sud te je  javnost dovela u zabludu.

Objavljeno 27.02.2015
HANFA traži Roberta Strahinić na uklanjanje istine koja boli sa željom da neistina službene osobe HANFA-e bude bezbolna.

Objavljeno 13.02.2015
Predsjednik vijeća Hrvatske agencije za financijske usluge (HANFA) Petar-Pierre Matek upoznat da se protiv Darje Tirić vodi kazneni postupak, danas i službeno potvrđeno na Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.


Stvaralaštvo Roberta Strahinić 2002-2015 i borba za Ustavno zajamčeno pravo na rad.Stvaralaštvo Roberta Strahinić 2002-2015 i borba za Ustavno zajamčeno pravo na rad.

DUGA PRIČA

 


 

Osnovana je Udruga PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU "ESICHER" Objavljeno 01.03.2015.
Osnovana je Udruga PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU "ESICHER" na kojoj je Robert Strahinić jednoglasno izabran na mjesto Predsjednika Udruge sa mandatom u trajanju od 4 godine.

 

 

27.01.2015 - podnesena Ustavna tužba protiv HANFA-eObjavljeno 27.01.2015.
Podnesena Ustavna tužba protiv HANFA-e

Robert Strahinić, podnesao je Ustavnu tužbu protiv HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, tuženik) zbog povrede prava na pravično suđenje

budući je Upravni sud u Rijeci neopravdano odbacio dokaze, telekomunikacijsko vještačenje, saslušanje svjedoka, kojeg je predlagao odvjetnički tim Roberta Strahinića, te je presuda utemeljena temeljem indicija i na nezakonitim dokazima,HANFA (tuženik) je u svom postupanju povrijedio tužiteljevo pravo na pošteno suđenje i "jedankost oružja" iz čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Više...


Plan za 2015 godinu

Osnovati Udrugu zastupnika i posrednika u osiguranju koji će sudjelovati u stvaranju Zakona i izbora prestavnika HANFA-e (Hrvatske agencije za nadzor financijksih uluga). Nadam se da će se mnogi prepoznati sa ovakvom potrebom. Budući na lošu dosadašnju suradnju sa HANFA-om, podijeliti ću korisne savjete i iskustvo. Ako ću ovime pomoći barem jednom zastupniku u osiguranju, učiniti ću puno.

Ovaj projekt bi trebao poboljšati odnos između HANFA-e i zastupnika u osiguranju. Držim da bi HANFA, izmeđuostalog trebala biti servis zastupnicima u osiguranju.

Zaposliti minimalno jednoga pravnika ili sklopiti Ugovor sa odvjetničkim društvom koji će zastupati udrugu.

Ostvareni planovi

Robert StrahinićOsnovana je PRVA UDRUGA ZASTUPNIKA U OSIGURANJU „ESICHER“ (PUZO ESICHER). Na osnivačkoj skupštini donesen je Statut, imenovana su tijela Udruge. Osnivači i članovi Udruge iz cijele Hrvatske jednoglasno su imenovali Roberta Strahinić na mjesto predsjednika Udruge.

Cilj

sklopiti partnerstvo sa HANFOM i dobru suradnju na relaciji ZASTUPNIK U OSIGURANJU -HANFA, zastupnike osloboditi grča koji ne popušta... HANFA je dužna upozoravati na nepravilnosti sa obrazloženjima, kako bi se eventulane nepravilnosti promjenile u pravilnosti.

Korisnici i članovi mogu biti isključivo zastupnici u osiguranju.

Pitanje

Ovih dana je velika kampanja za ŽIVOTNO OSIGURANJE na HRTu. Pitanje za HANFA-u, jeli HRT reklamira Croatia osiguranje ili zastupa i objavljuje ponude budući da poprilično priča o osiguranju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANFA, Robert StrahinićRobert Strahinić protiv HANFA-e podnesao Ustavnu tužbu i kaznenu prijavu protiv Darje Tirić - službene osobe HANFA-e. Priopćenje o radu HANFA-e i Darji Tirić, te propustima Upravnog suda u Rijeci koju je vodilia pristrana sutkinja Daria Pugel u kojoj je donjela jednostranu odluku, možete pratiti u medijima. Podsjećam da je Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA-u) na Upravnom sudu jako teško dobiti, jer je činjenica da država štiti državu. Robert Strahinić, predsjednik Uprave Merci d.o.o.priča o svojoj karijeri, te je na vlastiti web www.robertstrahinic.com istaknuo svoj CV. Darja Tirić - voditeljica sektora za osiguranje koja je još iz doba Direkcije za nadzor osiguravatelja, uz kaznenu prijavu i znanje Predsjednika vijeća HANFA-e, i dalje obnaša iste funkcije u HANFA-i.

Robert Strahinić contre HANFA traiter la plainte constitutionnelle et les accusations portées contre Darja Tiric - HANFA officielle . Communication sur les travaux du Tribunal administratif HANFA et Darja Tiric et omissions à Rijeka par vodilia biaisé juge Daria Pugel qui est amené décision unilatérale , vous pouvez suivre dans les médias . Je rappelle que l'Agence croate pour la supervision des services financiers ( HANFA ) la Cour administrative très difficile à obtenir en raison du fait que l'état protège le pays . Robert Strahinić , chef de la direction Merci doopriča de sa carrière , et est sur son propre www.robertstrahinic.com Web noté votre CV . Darja Tiric - Responsable du secteur pour se assurer que à partir du moment de la Direction de la surveillance des assureurs , avec des charges et de la connaissance du Président du Conseil HANFA , et effectue toujours les mêmes fonctions dans le HANFA.

 

---

Robert Strahinić contre l'Agence croate pour la supervision des services financiers (HANFA) traiter la plainte constitutionnelle et les accusations portées contre Darja Tiric, HANFA officielle.
Brève chronologie des événements

 Malentendu sur la publicité sur le site www.osiguranje.com.hr par une compagnie d'assurance rapporté HANFA, bannière (publicité) sur une page qui a été annoncé avec succès, bien que la société Merci Ltd. Marketing a des accords avec les représentants de la même entreprise, et maintenant la même société causé mélangeant HANFA la chose qui ne est pas du tout ennuyeux.
 
Le HANFA officielle est au lieu d'envoyer une compagnie d'assurance à une poursuite privée, a pris illégalement des sujets dans ses propres mains, et en l'absence de faux documents d'affaires de preuves matérielles afin de tromper la Cour.
HANFA apporte décision inconstitutionnelle sur la révocation de la licence à Robert Strahinić de Karlovac qui ne est pas partie à la procédure et interdit le travail qui n'a rien à voir avec HANFA, et ce est le marketing.
La confusion délibérée de la société Merci Ltd. et Robert Strahinić en tant qu'individus, et non pas une partie à la procédure.
Adoption solutions brutales à Robert Strahinić qui ne est pas partie à la procédure, et publiés sur le site de HANFA.
Ce ne est qu'après la prise de décisions anticonstitutionnelles, HANFA officielle va sociétés d'essais manqués de l'existence du traité sur le marketing, mais pas méritoire
Robert Strahinić, au Président du Conseil Merci Ltd. avant de déposer une poursuite administrative cherchant règlement des différends consensuelle.
Le HANFA officielle rejette un rendez-vous avec Robert Strahinić raison procureur accompagnée.
Robert Strahinić soulever en temps opportun une plainte contre HANFA devant le tribunal administratif dans la rivière.
Convoquer une audience.
Dans les audiences personnes officielles HANFA confirmé que Robert Strahinić et Merci Ltd. changements d'activités ne pas vendre une police d'assurance, vous sont rejetées preuves qui sont procurations procureur Robert Strahinić indiqué le manque de crédibilité des documents HANFA, le tribunal n'a pas permis le montant à défendre le demandeur et a rejeté les rapports de télécommunication, et toute autre preuve, sur le dossier introduit preuves et sont situés dans le fichier, alors que dans le jugement ne sont pas de la même mention.
En fin de compte, il n'a pas donné lieu LITIGE SUR BANNER «ADS», mais le procureur doit se défendre de documents compromettants.
L'adoption des jugements unilatéraux, sur la base de documents fiables.
Rapporté HANFA autorités officielles compétentes sur (ODO ZAGREB) pour le délit de fausse présentation du contenu faux et la contrefaçon, et
La plainte constitutionnelle déposée contre des solutions anticonstitutionnels, et pour violation de droits constitutionnels à un procès équitable devant la Cour administrative à Rijeka. 

Cette restriction déraisonnable de la preuve, ce est à dire la possibilité d'établir les faits pertinents en conformité avec le principe de la vérité matérielle, conduit à des inégalités des parties spécifiques dans les procédures devant les instances administratives compétentes. Le principe de «l'égalité des armes" armes est l'un des principes garantis par l'article 6 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Selon ce principe, toute partie à l'instance doit avoir l'égalité des chances de présenter son point de vue et aucune partie ne devrait pas être la position beaucoup plus favorable par rapport à la partie adverse. Sur l'application de ce principe à travers la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle croate écrit Sandra Markovic, conseiller constitutionnel principal.

La traduction de Google.

 

IMPRESSUM | NOVOSTI