Poduzetnici
Obvezni (periodični) pregledi zaposlenika propisani su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) - opširnije>>

Sitemap
Porezna olakšica
PREMIJA ŽIVOTNOG OSIGURANJA PRIZNAJE SE KAO POREZNA OLAKŠICA

Ulaganje u životno osiguranje mudra je odluka za budućnost Vas i Vaše obitelji. Od sada možete iskoristiti još jednu prednost životnog osiguranja: poreznu olakšicu kroz uvećanje neto plaće ili putem godišnjeg povrata poreza.


Jeste li znali?
Ulaganja u životna osiguranja zakonodavac priznaje mudrom odlukom te ih od 01.07.2001. oslobađa od poreza (pored ulaganja po osnovi životnih osiguranja, od poreza oslobađa i ulaganja u dopunsko zdravstveno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje). Iskoristite ovu priliku te uložite u životna osiguranja, oslobađajući na taj način od poreznih davanja premiju koju uplaćujete u životno osiguranje.

Što to znači?
To znači da na svoja uložena sredstva u životno osiguranje možete ostvariti visoke stope prinosa. Primjerice, ako bi Zagrepčanka s bruto plaćom od 12.000,00 kn ulagala u osiguranje života 5 godina uz mjesečnu uplatu do 1000,00 kn, ostvarila bi, zbog poreznih olakšica, prinos koji bi odgovarao godišnjoj kamati na štednju od cca 8,6%.
Kako ostvariti poreznu olakšicu na životno osiguranje?
  • Kada odlučite ulagati u životno osiguranje, o Vašem poslodavcu i Vama će ovisiti da li će Vam se mjesečno uvećavati neto plaća ili ćete na kraju godine prilikom prijave poreza dobiti ukupni godišnji povrat poreza!
  • Osiguravajuće društvo će početkom svake kalendarske godine slati izvještaje o ukupnim godišnjim ulaganjima svojim ugovarateljima/osiguranicima, kako bi ih mogao prijaviti Poreznoj upravi i iskoristiti svoju olakšicu. (Uz godišnju prijavu se prilaže potvrda od osiguratelja o uplaćenoj premiji životnog osiguranja i kopija police)
  • Veća mjesečna ulaganja u životno osiguranje maksimiziraju i korištenje Vaše porezne olakšice, sve do 1.000,00 kn mjesečno.
  • Po isteku police osiguranja, osiguravajuće društvo će obračunati porez na iznos premija koje su korištene kao porezne olakšice po stopi od 15%. Ukupni iznos za isplatu (osigurana svota uvećana za ostvareni udio u dobiti) se umanjuje za ovako obračunati porez i pripadni prirez i isplaćuje korisniku.
Kolika je Vaša ušteda?
Primjer ulaganja u 10-godišnje životno osiguranje ženske osobe od 35 godina, s boravkom u Zagrebu (najviši prirez od 18%)
Bruto plaća
6.000,00
Neto plaća
4.180,50
MJESEČNO ULAGANJE U ŽIVOTNO OSIGURANJE
225,00
mjesečno povećanje plaće uz prijavu porezne olakšice
66,38
Ukupno povećanje plaće (za 10 godina)
7.965,60
ugovorena svota po doživljenju + zajamčeni dobitak
26.449,50
- porez 15% i prirez na uplaćenu premiju
4.779,00
Ukupna isplata (nakon 10 godina)
21.670,50
UŠTEDA (ukupna isplata + ukupno povećanje plaće - ukupno uplaćena premija)
2.636,10
Napomena: sve vrijednosti izražene su u kunama, ali se ugovaraju s valutnom klauzulom (EUR) prema srednjem tečaju HNB na dan uplate/isplate.
Zapocni karijeru ovdje

SURADNJA SA NAMA ZAJEDNIČKI JE
PUT DO USPJEHA!

Predlažemo VamOsiguranje.com.hr : Široka ponuda polica osiguranje, pošaljite upit online za životno, auto kasko, imovine, putno, dopunsko zdravstveno osiguranje...// sva prava pridržana