Poduzetnici
Obvezni (periodični) pregledi zaposlenika propisani su Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) - opširnije>>

Sitemap

Prijevremeni raskid police osiguranja može donijeti gubitak

Prije tri i pol godine ugovorila sam mješovito životno osiguranje u Osiguranju Zagreb na rok od 30 godina i donedavno sam uredno plaćala premiju. No, kako sam sada na porodiljnom dopustu i treba mi novac, htjela sam raskinuti ugovor o osiguranju i povući novac i neugodno sam se iznenadila. Naime, iako sam dosad uplatila 1870 eura, u osiguravajućoj kući su mi rekli da mogu dobiti samo 291 euro«, požalila nam se ovih dana čitateljica čiji su podaci poznati redakciji.
Ističe da je bila upoznata s time da se kod ranijeg raskida ugovora o osiguranju dio uplaćenog novca gubi, no kaže kako joj se ipak čini da je odbitak koji su joj izračunali prevelik.

»Izračun otkupne vrijednosti u mješovitom životnom osiguranju izrađuje se prema tablici otkupnih vrijednosti iz Općih uvjeta, a provodi se na onaj dio premije koji je namijenjen štednji, što je veći dio. Znatno manji dio premije namijenjen je osiguranju od nesretnog slučaja koji ne ulazi u štednu komponentu police, pa tako niti u osnovicu za obračun dobiti po polici ili njene otkupne vrijednosti. S druge strane, upravo taj dio premije za vrijeme trajanja osiguranja jamči osiguranje života i sigurnost, jer je život osiguran na osiguranu svotu u korist korisnika police«, kaže Ljubica Perinić Staničić iz Odjela korporativnih komunikacija Basler osiguranja, u čijem je sastavu Osiguranje Zagreb.

Napominje da bi za precizan izračun povrata u konkretnom slučaju trebalo više parametara. »No, formula za izračun otkupne vrijednosti osiguranja i faktori otkupnih vrijednosti koji se koriste u izračunu sastavni su dio Općih uvjeta osiguranja koje svi klijenti dobiju već prilikom sklapanja ugovora o osiguranju, pa tako na vrijeme imaju točnu informaciju o iznosu otkupne vrijednosti police, ovisno o broju godišnjih premija osiguranja uplaćenih do trenutka otkupa«, ističu u Odjelu korporativnih komunikacija Basler osiguranja.

Otkupnu vrijednost police, dodaju, može dodatno umanjiti nekoliko faktora, od kojih je prvi korištenje poreznih olakšica.
U Osiguranju Zagreb, također, kažu da broj osiguranika koji policu životnog osiguranja žele prekinuti prije njena isteka nije velik niti se u posljednje vrijeme bilježi porast njihova udjela.


»Savjetnici Osiguranja Zagreb koji ugovaraju police klijentima pri sklapanju ugovora o osiguranju daju informaciju da je otkup police zaista krajnje rješenje te da je životno osiguranje dugoročna štednja, namijenjena osiguranju života i stjecanju sigurnosti u najtežim životnim situacijama«, naglašava Ljubica Perinić Staničić.

U slučaju da klijent dođe u situaciji da više ne može plaćati policu životnog osiguranja, Osiguranje Zagreb, kao i većina ostalih osiguravatelja, naravno, izlazi u susret. »Otkup police životnog osiguranja nikada nije povoljno rješenje niti za osiguravatelja niti za osiguranika«, ističu u Osiguranju Zagreb.

Što kada se polica više ne može plaćati
Moguće je staviti policu osiguranja u mirovanje na određeni rok nakon kojega se mogu podmiriti zaostale premije. Alternativa tome je kapitalizacija, slijedom koje osiguranik više ne plaća premije do isteka osiguranja, ali niti ne povlači novac, nego po isteku osiguranja dobije iznos matematičke pričuve i pripisanu dobit.


Vjesnik - 21.10.2009

Zapocni karijeru ovdje

SURADNJA SA NAMA ZAJEDNIČKI JE
PUT DO USPJEHA!

Predlažemo VamOsiguranje.com.hr : Široka ponuda polica osiguranje, pošaljite upit online za životno, auto kasko, imovine, putno, dopunsko zdravstveno osiguranje...// sva prava pridržana